Categorie
zakelijk
Over dit project

Het kale schoolplein met veel tegels en wateroverlast is nu een groen en uitdagend
speelgebied, geheel naar wens van de leerlingen en het onderwijsteam. Boven t IJ-
Azaleaschool is een van de vele scholen in Amsterdam waar RBTuinen in
samenwerking met Sybolt Meindertsma, architect speelomgevingen, het schoolplein
heeft heringericht en aangelegd, zodat leerlingen kunnen spelen én leren in een
groene omgeving.